Skorsten

För dig som inte har skorsten

Pris 1500:-/m + skorstens huv 3,500:-

mk2000.2

Modul skorstenssystem är ett prefabricerat, dubbelväggigt skorstenssystem med keramiskisolering.
Våra modulskorstenar består av rostfritt stål och där yttermanteln är vind- och vattenavvisande.

Innermanteln motstår de korrosiva ämnen som bildas vid förbränning. Den expanderar fritt vid temperaturväxlingar oberoende av yttermanteln. Utrymmet på 25 & 50 mm mellan mantlarna är fyllt med ett högkvalitativt keramiskt isoleringsmaterial. 

Skorstenssystemet kan installeras både invändigt och utvändigt dessutom är det typgodkänt för sidodragning . Våra modulskorstenar är provade och typgodkända för såväl invändigt som utvändigt montage och för anslutning till villa- och industripannor, öppna spisar och braskaminer. 

Systemet ger maximal säkerhet och löser dina skorstenbehov.