Värmeteknik

Vi kan värme

Skorstens Renovering

Skorstens renovering --> OBS vi ger alltid 10! års materialgaranti.
För dig som har skorsten som är i behov av renovering.beroende på hur skorstenen ser ut, så be alltid om en offert för ett korrekt pris.

Gamla tegelstensskorstenar kan bli otäta med tiden. Väder och vind, kondens och frostsprängningar kan vara några av orsakerna till att skorstenen börja läcka. Läckage kan ge upphov till röklukt, dåligt drag eller ökar risken för brand och koldioxidförgiftning.
Reparationsslang Inox-D för skorstenar. Dubbelmantlad, flexibel böjlig insatskanal i rostfritt syrafast stål av mycket hög kvalitet för renovering av befintliga rökkanaler. Insatsrören är CE godkända och är godkänd som reparationsåtgärd i rökkanaler för t.ex. braskaminer, öppna spisar, kakelugnar, kassetter m.m.
Vid montering isoleras rökkanalen med vermikulit. Sem flex är även lämplig som förbindelsekanal till t.ex. kassetter.Pris inkl.ROTavdrag från 1,975:-/m inkl.moms

Tätning med keramisk massa Thecnoseal för rök och ventilationskanaler. Materialet är framtaget utifrån marknadens högt ställda krav på vidhäftförmåga och täthet mot såväl syraangrepp som mekanisk åverkan.Materialsammansättning medför att man återställer skorstenen i perfekt skick.Med Thecnoseal blir kanalen tät och mycket slitstark, helt eldfast och med ett bättre drag för din eldstad.Pris inkl.ROTavdrag från 1,500:-/m inkl. moms

Attachments:
Download this file (K_LandyventRenoveringbroschyr.pdf)Skorstensrenovering[Mer info om skorstensrenovering]556 kB

Skorsten

För dig som inte har skorsten

Pris 1500:-/m + skorstens huv 3,500:-

mk2000.2

Modul skorstenssystem är ett prefabricerat, dubbelväggigt skorstenssystem med keramiskisolering.
Våra modulskorstenar består av rostfritt stål och där yttermanteln är vind- och vattenavvisande.

Innermanteln motstår de korrosiva ämnen som bildas vid förbränning. Den expanderar fritt vid temperaturväxlingar oberoende av yttermanteln. Utrymmet på 25 & 50 mm mellan mantlarna är fyllt med ett högkvalitativt keramiskt isoleringsmaterial. 

Skorstenssystemet kan installeras både invändigt och utvändigt dessutom är det typgodkänt för sidodragning . Våra modulskorstenar är provade och typgodkända för såväl invändigt som utvändigt montage och för anslutning till villa- och industripannor, öppna spisar och braskaminer. 

Systemet ger maximal säkerhet och löser dina skorstenbehov.